... när en gång vår korta ljusglimt slocknar ...

 

 

Roman

av

Ulla Josephson

 

 

 

NNRH Fiction, vol. 1

Copenhagen: NNRH, 2016

ISBN 978-87-988829-3-0