Pernille Harsting & Jon Viklund (editors):

Rhetoric and Literature in Finland and Sweden, 1600-1900

Copenhagen: Nordisk Netværk for Retorikkens Historie (NNRH), 2008